Aktuality

Získejte dotaci na schodišťové sedačky

Víte, že na přestavby bytu či domu pro invalidu můžete získat od státu podporu? Příspěvek získají lidé, kteří potřebují bezbariérový byt, protože jejich zdravotní stav jim neumožňuje pohybovat se po bytě, týká se to nejen stavebních úprav, ale také třeba světelné signalizace pro neslyšící nebo polohovacích lůžek pro seniory.

Schodišťovou sedačku můžete mít zdarma

Podle zákona 182/1991 Sb. má každý invalidní občan právo získat příspěvek na úpravu bytu a také příspěvek na jednorázový na opatření zvláštních pomůcek (dle §33).

Zvažujete schodišťovou sedačku? Na její pořízení se vztahuje právě §33 tohoto zákona. Schodišťová sedačka se považuje za speciální pomůcku. Na její pořízení můžete získat příspěvek až do výše 100 %. Na co vše lze ještě tento příspěvek použít, najdete zde.

Mohu příspěvkem úpravu bytu získat i já?

Příspěvku na úpravu bytu může získat každý, kdo je po úrazu, nemoci či kvůli vrozené vadě invalidní. Týká se to také seniorů, kteří kvůli svému věku již nemohou vyjít do schodů, nebo potřebují jakkoli upravit byt na bezbariérový. Podmínkou je, že v daném bytě či domu bude postižená osoba trvale bydlet, není možné vyžádat si příspěvek například k úpravě chaty, kam jezdíte na víkend.

Výše příspěvku se odvíjí od majetkových poměrů nemocného a jeho rodiny. Maximální výše příspěvku může být 70 % reálných nákladů rekonstrukce, proto si pečlivě uschovejte všechny účtenky.

Můžete získat 50 000 Kč na levnější opravy – jako je přizpůsoben bytu zrakově a sluchově postiženým, rekonstrukci koupelny na bezbariérovou apod. Pokud budete instalovat výtah, můžete získat až 100 000 Kč. Jedinou podmínkou v tomto případě je, že pro bezbariérové použití bytu či domu nestačí nainstalovat schodišťovou plošinu. Schodišťovou plošinu lze nainstalovat příklad na schodiště k panelákovému domu, ale interiérů se dát nedá prakticky nikdy.

Příspěvek můžete využít na následující opravy:

  • úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón,
  • úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,
  • rozšíření a úprava dveří,
  • odstranění prahů,
  • přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,
  • instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace,
  • zavedení vhodného vytápění,
  • vybudování telefonního vedení,
  • stavební úpravy spojené s instalací výtahu.

Jak mohu příspěvek na úpravu bytu získat?

Na možnosti úspor se zeptejte firmy, která vám výtah či schodišťovou sedačku bude instalovat. Kvalitní firma vám ráda vysvětlí, jaké dotace lze získat a co pro to musíte udělat.

Je to vlastně snadné, stačí zajít na sociální odbor městského úřadu s rozšířenou působností, pod který geograficky spadáte. Vyžádat si formuláře pro přidělení příspěvku. Pak už stačí jen vyplnit potřebné informace. Na vyřízení příspěvku má úřad lhůtu 30 dnů, ve výjimečných případech 60 dnů.

aitom 15. září 2015