Aktuality

Stáhněte si novou Příručku pro osoby se zdravotním postižením

Na konci loňského roku vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Příručku pro osoby se zdravotním postižením. Zmíněná příručka má pomoci lidem s postižením zorientovat se ve složitém sociálním systému.

V loňském roce se zvýšil příspěvek na péči, příručka je tedy aktualizovaná především o tyto informace. Jedná se o třetí vydání této příručky.

Podle slov ministryně Michaely Marksové je cílem ministerstva zabezpečit pomoc lidem, kteří ji potřebují a poskytnout přehledné, aktuální a srozumitelné informace.

Co je nového v péči o postižené občany?

  • Příručka vás upozorní, že 1. 8. 2016 došlo k navýšení příspěvku na péči o 10 %.
  • Dozvíte se, za jakých podmínek máte nárok na příspěvek na péči o vozíčkáře, kde můžete o dávky zažádat nebo jaké dokumenty potřebujete mít.
  • Příručka popisuje jednotlivé druhy soc. služeb, které můžete využívat.
  • Dočtete se také, jak se změnilo posuzování zdravotního stavu a jak aktuálně funguje zaměstnávaní OZP.

Příručka má 32 stránek, fyzicky si ji můžete vyzvednout ve vestibulech budov MPSV, na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a na okresních správách sociálního zabezpečení. Publikaci lze stáhnout elektronicky.

Kam se obrátit pro pomoc?

Máte pocit, že něčemu z příručky nerozumíte? Obrátit se můžete také na Národní radu zdravotně postižených v ČR (NRZP).

NRZP vám může pomoci v rámci své e-poradny. Pomůže vám, jak si zažádat o schodišťový výtah nebo jinou pomůcku, jak a kde žádat o příspěvky a na jaké vlastně máte nárok, Sledovat můžete aktuální novely norem a zákonů. Pomoci vám může i s odvoláním, pokud máte pocit, že vám příspěvek úřady zamítly neoprávněně.

Nedávno jsme řešili kauzu jedné rodiny, která si zažádala o příspěvek na stropní zvedací zařízení pro těžce postiženého syna,“ říká předseda Rady Mgr. Václav Krása.

Rodina žádala o příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky. Posuzující úřad žádost zamítl. Podle orgánů byla žádost v rozporu s Přílohou k zákonu č. 329/2011 Sb. (protože chlapec trpí kombinovanou vadou pohybového ústrojí a mentální poruchou).

Toto zamítnutí bylo z našeho pohledu precedentní, protože pokud by bylo uplatňováno Úřadem práce ČR obecně, tak by to vedlo k tomu, že osoby s kombinovanými vadami by vlastně nemohly obdržet příspěvek na nákup zvláštních pomůcek. Je to samozřejmě nesmysl," dodává Krása.

Posuzující orgán pravděpodobně vycházel z teze, že klient ovládá takovou pomůcku sám, což v mnoha případech není pravda. Národní rada zdravotně postižených o případu jednala s Generálním ředitelstvím ÚP a shodly se, že postup je chybný. Na základě tohoto případu přislíbili pracovníci ředitelství úpravu metodiky pro posuzování nároku na příspěvek. Pokud byste si vy sami setkali s podobným zamítnutím, neváhejte se odvolat.

aitom 10. dubna 2017