Aktuality

Získat příspěvek na zdravotní pomůcky bude snazší

Senát 17. srpna schválil novelu zákona č. 329/ 2011 Sb., která usnadní získání státního příspěvku na tzv. zvláštní pomůcky. Novelu už musí pouze podepsat prezident, účinná bude už od 1. ledna 2018.

Nyní mohou hendikepovaní získat příspěvek na pomůcku dražší než 24 tisíc Kč bez toho, aby stát posuzoval jejich příjem. Tato hranice nově klesne na pomůcky dražší než 10 000 Kč.

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku může být až 350 000 Kč. V případě, že pořizujete schodišťovou plošinu, může být příspěvek až 400 000 Kč. I nadále musí žadatel uhradit 10 % nákupní ceny pomůcky. Spoluúčast může stát žadateli ve zvláštních případech prominout.

Příspěvky na dopravu

Zvýšit se má i příspěvek na mobilitu o 100 Kč na 500 Kč měsíčně. O tento příspěvek si může zažádat kdykoli s průkazem ZTP nebo osoba, která postiženého pravidelně doprovází. Příspěvek se vyplácí zpětně. Nemohou o něj požádat lidé, kteří využívají nějakou formu pobytové sociální služby (tedy například žijí v domově seniorů).

Novinky čekají i hendikepované, kteří si chtějí pořídit auto. Příspěvek uznává Úřad práce, nově jej bude uznávat na dobu 7 let.  Nyní musejí čekat dlouhých deset let. Výše příspěvku na automobil se bude nadále odvíjet od příjmů celé domácnosti, kde tělesně postižený žije.

Příspěvky bez zkoumání příjmů

Novela zcela zruší prokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku.

Národní rada osob se zdravotním postižením dlouho kritizovala zkoumání majetkových poměrů v žádostech o dávky. Podle Rady byl takový postup ponižující a jen zatěžoval psychické zdraví postižených a jejich rodin.

Příjem se bude nadále zkoumat jen u žádosti o příspěvek na automobil, protože se předpokládá, že vůz využívá celá rodina.

Co novela přináší:

  • Pokud žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění spoluúčasti ve výši 10 % pořizovací ceny, nebude úřad zjišťovat příjmy žadatele.
  • Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na 10 000 Kč.
  • Opětovnou žádost o příspěvek na nákup vozidla budete moci podat po 7 letech (na místo 10).
  • Příspěvek na vůz se bude odvíjet od příjmu společně posuzovaných osob. Bude možné získat 100 – 200 tisíc korun podle násobku životního minima.
  • Zvýší se příspěvek na mobilitu.

aitom 18. srpna 2017