Aktuality

Příspěvek na zaměstnávání OZP se výrazně zvýší

V září poslanci schválili navýšení státního příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na 12 tisíc korun na mzdy. Slibují si tak zlepšení situace handicapovaných lidí na trhu práce. Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti bude platná od 1. ledna 2018. 

Doposud byl měsíční příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením jen 9 500 Kč, od ledna se o 2 500 Kč zvyšuje. Původně poslanci navrhovali navýšení jen o tisícovku. Finální zvýšení navrhli senátoři.

Příspěvek může využít zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Dotkne se tedy především tzv. chráněných dílen. Novela by měla snížit administrativní zátěž chráněných dílen a také omezit tzv. přefakturace zboží. 

Formálně tak odliší volný a chráněný trh práce. Cílem je předcházet podvodům. Novela zavádí institut uznaného zaměstnavatele OZP. Zaměstnavatel, který má zájem OZP zaměstnávat tak musí uzavřít dohodu s místně příslušným Úřadem práce. Bude se posuzovat schopnost zaměstnavatele zaměstnávat více než 50 % OZP.

Hledáte vy sami uplatnění? Pomoci vám mohou speciální personální agnetury pro OZP i klasické pracovní portály, například portál jobs.cz umožňuje filtrovat pozice speciálně pro OZP. K dispozici už dávno nejsou jen call centra, ale také vysoce odborné pozice či pozice ve výrobě.

aitom 7. listopadu 2017