Zdvihací zařízení a plošiny pro invalidy

Naše společnost úspěšně funguje na českém trhu již od roku 1993.

Od roku 2010 podnikáme společně s celosvětovým partnerem – Garaventa Lift.

Hlavními třemi okruhy činnosti společnosti je výroba, montáž a následný servis zdvihacích zařízení pro osoby s omezenou pohyblivostí, invalidy, osoby imobilní či jinak tělesně postižené.

Zároveň také poskytujeme konzultace nezbytné k individuálnímu řešení každého projektu (nezávislé expertizy, kde nemusí dojít k realizaci firmou). Kontaktujte nás!

foto foto foto foto

 

Výroba zdvihacích plošin

Základní filozofií naší společnosti je umožnit osobám s omezenou pohyblivostí bezbariérový přístup jak do rodinných a obytných domů, tak do veřejně přístupných budov. Hlavní cíle, které jsme si vytyčili v souvislosti s naší filozofií, je především účelné a jednoduché řešení vycházející vstříc požadavkům našich zákazníků. Touto myšlenkou se řídíme i při výrobě zdvihacích plošin.

 

 OPALCibes A5000Domácí výtah
vertikální plošiny Vertikální plošina OPAL Vertikální plošina Genesis Typ B Domácí výtah

 

Montáž zdvihacích plošin

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti projektování, výroby a montáže zdvihacích zařízení. Záruční i pozáruční servis dodávaných zdvihacích zařízení je samozřejmostí. Naši odborníci a projektanti Vám navrhnou přijatelná technická řešení umožňující co nejjednodušší montáž zařízení pro překonání architektonických bariér. Projektujeme zdvihací zařízení s minimálními nároky na stavební úpravy budov.

 X3GSL Artira
schodišťové plošiny Schodišťová plošina X3 Schodišťová plošina GSL Artira

 

Servis zdvihacích zařízení

Provádíme záruční i pozáruční servis dodávaných zdvihacích zařízení.

Kontaktujte nás nebo volejte na tel. 602 278 064

 

Dlouholeté zkušenosti na českém trhu nám pomohly poznat a pochopit potřeby našich zákazníků, poskytnout jim profesionální přístup a kvalitu při řešení jejich specifických požadavků. Díky mnoha kontaktům se zahraničními společnostmi máme možnost sledovat trendy a vývoj v této výtahářské oblasti, a nezůstávat tak pozadu v oblasti nejen kreativního řešení, ale i nezbytného technického zázemí.