Nacházíte se zde: Produkty / Schodišťové plošiny / GSL Artira


Schodišťová plošina pro invalidy – GSL Artira

Šikmá schodišťová plošina pro všechna schodiště

Šikmá zdvihací plošina GSL Artira kopíruje veškeré ohyby schodiště. Znají ji a používají deseti tisíce lidí v celé Evropě a Americe, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík.

Tato schodišťová plošina dokáže překonat všechny typy schodů a handicapovaným lidem tak usnadní život. Díky ní překonáte architektonické bariéry třeba tam, kde nelze použít klasickou výtahovou techniku. Univerzální použití dovoluje instalaci jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách. Při konstrukci a výrobě plošiny pro invalidy klademe mimořádný důraz na kvalitu, spolehlivost zařízení a dodržování i těch nejpřísnějších norem.

scxhodišťová plošina pro invalidyplošina pro invalidy

Bezpečnost schodišťové plošiny

Na schodišťové plošině pro invalidy jsou standardně instalovány bezpečnostní prvky, které zabraňují zranění přepravované osoby nebo osob v blízkosti plošiny. Najede-li zařízení na překážku, dojde k aktivaci sensorů a k okamžitému přerušení jízdy.

Jednoduchá obsluha

Zařízení je standardně vybaveno ovladači v každé stanici a na plošině. Každý ovladač je vybaven bezpečnostním tlačítkem STOP, které okamžitě přeruší jízdu zařízení. Na plošině je mimo těchto ovladačů instalováno tlačítko akustické signalizace, které vám pomůže v případě problémů přivolat pomoc.

Přednosti plošiny pro invalidy

  • nízká pořizovací cena
  • velmi tichý, energeticky a obslužně nenáročný provoz
  • vysoká spolehlivost a dlouhá životnost
  • minimální nároky na stavební úpravy
  • libovolný počet mezistanic
  • nouzové napájení