Zásady ochrany osobních údajů Garaventa Lift

Společnost Garaventa Accessibility AG a její dceřiné společnosti a pobočky (dále jen „Garaventa Lift“) nesou odpovědnost za všechny webové stránky a počítačové či mobilní aplikace a účty na sociálních médiích nebo stránkách souvisejících s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Zavazujeme se respektovat soukromí osob, jejichž osobní údaje shromažďujeme.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem jsou zpracovávány osobní údaje shromažďované prostřednictvím webových stránek a počítačových či mobilních aplikací Garaventa Lift, pokud pro takové webové stránky a počítačové nebo mobilní aplikace neexistují samostatné zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady se vztahují i na osobní údaje, které může Garaventa Lift shromažďovat ze svých webových stránek a počítačových či mobilních aplikací a které mohou být zpracovávány samostatně, jako například e-mailem nebo jinými prostředky. Poskytnutím svých osobních a/nebo jiných údajů nebo použitím našich webových stránek, aplikací, stránek sociálních médií, obchodních transakcí nebo nabídek produktů či služeb souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Jaké osobní údaje Garaventa Lift shromažďuje?

„Osobní údaje“ jsou informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné osoby. Osobní údaje, které od vás bude Garaventa Lift shromažďovat, budou záviset na typu interakce, kterou s námi uskutečňujete. Garaventa Lift může shromažďovat například:

 • jména
 • obchodní kontaktní informace, včetně názvu vaší společnosti, vašeho titulu a funkce, vaši pracovní e-mailovou adresu, ulici a/nebo číslo poštovní schránky, informace o vaší práci nebo pracovní telefonní čísla či jiné údaje týkající se pracovního kontaktu
 • profilový obrázek
 • identifikační číslo účtu na sociálních médií nebo identifikační číslo uživatele, identifikační číslo zařízení nebo kódovaná data pozice
 • speciální údaje o interakci s vámi nebo vaší společností s ohledem na produkty a služby společnosti Garaventa Lift, včetně vašich osobních preferencí produktů.

Pokud jste maloobchodní zákazník, může si Garaventa Lift zaznamenat vaše jméno a osobní kontaktní údaje, jako je vaše adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Pokud jste soukromým či obchodním uživatelem, zaměstnancem nebo dodavatelem uživatele či hosta v budově, v níž jsou nainstalovány produkty společnosti Garaventa Lift nebo pro niž je uzavřena servisní smlouva se společností Garaventa Lift nebo v níž jsou prováděny služby Garaventa Lift, může společnost Garaventa Lift shromažďovat vaše osobní údaje z evidence zákazníků jako majitelů/provozovatelů budov (jako je vlastník, poskytovatel služeb nebo bezpečnostní služba v budově). Garaventa Lift může také zjišťovat lokalizační údaje nebo jiné bezpečnostní ověřovací údaje z vašeho osobního počítače nebo telefonu za účelem poskytnutí přístupu do zařízení nebo systémů Garaventa Lift, které jsou instalovány v budově.

Jak Garaventa Lift používá shromážděné osobní údaje?

Získané osobní údaje budou použity k:

 • Poskytování služeb a obsahu přizpůsobeného na míru, který odpovídá vašim specifickým potřebám a zájmům.
 • Plnění smluvních závazků, které umožňují aktivaci integrovaných funkcí naší nabídky produktů a služeb.
 • Poskytnutí upozornění, jako například při požadavku na přístup do budovy pro speciální produkty nebo služby.
 • Ověření vaší totožnosti s cílem zajistit bezpečnost pro jakékoliv jiné účely zde popsané nebo pro umožnění přístupu na webovou stránku, do aplikace nebo na stránku sociálních médií.
 • Vytváření nových služeb za účelem zlepšení kvality našich produktů nebo zlepšení uživatelské zkušenosti. Zajištění personalizované uživatelské zkušenosti a lepší příprava na budoucí obsah díky znalosti zájmů uživatelů a zájmů jiných uživatelů.
 • Informování o nových a upravených produktech a službách nabízených společností Garaventa Lift.
 • Umožnění projevení zájmu o zaměstnání a/nebo vyhodnocení zájmu o zaměstnání u společnosti Garaventa Lift.
 • Dodržování všech zákonných požadavků či požadavků jiných státních orgánů včetně dalších právních požadavků stanovených v jakýchkoliv podmínkách.
 • Prošetření podezření či skutečné nezákonné činnosti a porušování práva.
 • Vyvarování se poškození nebo finanční ztráty.
 • Zajištění veškerých potřebných informací o obchodních změnách, které se mohou týkat osob, produktů nebo služeb zajišťovaných společností Garaventa Lift.
 • Provedení šetření s cílem zajistit dodržování zákonných požadavků.

Společnost Garaventa Lift může používat vaše osobní údaje pro legitimní obchodní zájmy za účelem plnění právních či smluvních závazků.

Jak Garaventa Lift používá shromažďované osobní údaje k tomu, aby vás kontaktovala?

Kromě toho, že vás společnost Garaventa Lift může kontaktovat ohledně vašeho produktu, může používat získané údaje také k tomu, aby vás informovala o nových a/nebo upravených produktech a službách nabízených společností Garaventa Lift nebo aby vám předložila jiné nabídky. Garaventa Lift zajistí, aby veškerá marketingová komunikace zahrnovala možnost odhlásit se nebo zrušit zasílání marketingových sdělení.

Poskytuje Garaventa Lift shromážděné údaje třetím stranám?

Garaventa Lift neprodá ani nebude jiným způsobem sdílet vaše osobní údaje s jakoukoliv třetí stranou mimo skupinu Garaventa Lift s výjimkou:

 • Poskytovatelů služeb, kteří poskytují služby společnosti Garaventa Lift nebo naším jménem nebo jménem našich zákazníků jako majitelů/provozovatelů budov. Garaventa Lift zpřístupní vaše osobní údaje pouze těm třetím stranám, které jsou smluvně vázány společností Garaventa Lift, a tyto údaje použije nebo předá pouze v rozsahu nezbytném pro výkon služeb třetí stranou naším jménem nebo za účelem dodržování zákonných požadavků. Tyto třetí strany mohou být poskytovatelé cloudových služeb, poskytovatelé systémů, poskytovatelé softwaru a poskytovatelé jiných služeb.
 • Za účelem splnění zákonných povinností, mimo jiné včetně vyhovění legitimnímu právnímu požadavku ze strany donucovacích orgánů nebo jiných státních institucí.
 • Za účelem vyšetření podezření nebo skutečné nezákonné činnosti.
 • Za účelem vyvarování se poškození nebo finanční ztráty.
 • Za účelem poskytnutí nezbytných informací týkajících se změny v podnikání nebo jakékoli části našeho podnikání.

Pokud jde o zákazníky, kteří jsou v kontaktu se společností Garaventa Lift na sociálních sítích, může Garaventa Lift rozšířit výše uvedená ustanovení v souvislosti se sdílením, jehož předmětem je Garaventa Lift. Kromě toho, pokud jde o údaje na informačních tabulích, v chatových místnostech, na profilových stránkách, blozích a dalších službách, kde můžete uvádět informace a materiály již oznámené, tak všechny údaje, které zpřístupníte prostřednictvím těchto služeb nebo zveřejníte, jsou také zahrnuty do výše uvedených ustanovení.

Předává Garaventa Lift osobní údaje do jiných zemí?

Vzhledem k tomu, že Garaventa Lift je globální společností, která působí v mnoha různých zemích, můžeme předávat vaše údaje od jednoho subjektu k druhému, nebo z jedné země do druhé, za účelem dosažení výše uvedených cílů. Vaše osobní údaje budeme předávat v souladu s platnými právními požadavky a pouze v nezbytném rozsahu.

Používá Garaventa Lift cookies nebo jiné sledovací techniky?

Garaventa Lift může používat cookies na svých webových stránkách a v aplikacích. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou zasílány do počítačů uživatelů a tam ukládány. Umožňují webovým stránkám poznat vracející se uživatele, usnadnit jim přístup na webové stránky a umožnit webovým stránkám sbírat údaje pro vylepšení jejich obsahu. Cookies nepoškozují počítače ani soubory uživatelů. Pokud si přejete zabránit přístupu cookies Garaventa Lift na těchto nebo jiných webových stránkách do vašeho počítače, musíte upravit nastavení ve vašem prohlížeči nebo systému v elektronickém zařízení, a to odmítnutím nebo zakázáním používání cookies. Mějte však prosím na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci již plně využívat funkcí webových stránek a mobilních aplikací nebo sociálních médií Garaventa Lift.

Používá Garaventa Lift Analytics?

Tyto webové stránky používají Google Analytics, analytickou službu Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá cookies k identifikaci typu používání stránek uživateli v počítači. Textový soubor vytvořený souborem cookies obsahuje informace o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy). Tento soubor je vytvořen a uložen servery Google, které se nacházejí ve Spojených státech. Společnost Google tyto informace používá k vyhodnocení vašeho používání stránek, k vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách pro potřeby provozovatelů webových stránek a poskytuje další služby související s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Pokud ze zákona nebo na základě zpracování ze strany Google není požadováno jinak, mohou být informace Google poskytnuty třetím stranám. Společnost Google nepřiřadí vaši IP adresu k jiným údajům, které společnost Google má. Můžete odmítnout používání cookies nastavením ve vašem prohlížeči. Vezměte však na vědomí, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí těchto webových stránek. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním údajů společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely. Můžete zabránit sběru a předávání údajů Analytics nainstalováním potřebného softwaru Google „Google Analytics Opt-out Browser Add-on.“ Další informace naleznete na stránkách o ochraně údajů Google Analytics .

Co potřebujete vědět o odkazech třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách?

V některých případech může Garaventa Lift poskytovat odkazy na webové stránky, které Garaventa Lift neovládá. Garaventa Lift se snaží tyto odkazy jako takové identifikovat. Garaventa Lift však takové webové stránky neovládá a nemůže být odpovědná za obsah či postupy ochrany osobních údajů jiných webových stránek.

Jako dlouho uchovává Garaventa Lift osobní údaje?

Garaventa Lift uchovává osobní údaje pouze po nezbytně dlouhou dobu v souladu se smluvními a zákonnými povinnostmi. Pokud osobní údaje nejsou předmětem smluvních nebo zákonných povinností, Garaventa Lift uchovává takové údaje pouze po dobu nezbytnou pro splnění původního účelu, pro který byly údaje shromážděny. Osobní údaje shromážděné online o uživateli, který nevstoupil na naše webové stránky, do aplikace či sociálního média Garaventa Lift, budou z našich souborů vymazány v přiměřeném čase, pokud to platné zákony nezakazují, nebo tyto osobní údaje nejsou potřebné k plnění našich smluvních nebo zákonných povinnosti.

Jaká jsou vaše práva týkající se vašich osobních údajů?

Jednotlivci mohou požádat o kontrolu, aktualizaci, opravu, úpravu nebo vymazání údajů poskytnutých Garaventa Lift. Garaventa Lift takové žádosti neprodleně vyhoví, pokud to není v rozporu s platným právem či smlouvou nebo omezením s ohledem na konkurující soukromé zájmy. Garaventa Lift se bude snažit aktualizovat údaje včas a odstraní vaše osobní údaje ze souborů Garaventa Lift v případě potřeby v souladu se zákonnými požadavky. Garaventa Lift činí kroky na ochranu soukromí a bezpečnosti uživatele tím, že před provedením požadované změny ověří totožnost uživatele. Pokud chcete získat přístup k vašim osobním údajům, přejete si je změnit nebo vymazat, pokud chcete nahlásit problém s webovou stránkou, na něco se zeptat nebo se na nás přímo obrátit, zašlete nám prosím e-mail do Garaventa Lift na adresu privacy@garaventaliftgroup.com . Některé účty na webových stránkách, v aplikacích a sociálních médiích umožňují provádět úpravy přímo na webové stránce, aniž byste museli kontaktovat Garaventa Lift.

V některých zemích, jako například v členských státech Evropské unie, máte právo podat stížnost úřadu na ochranu údajů ve vaší zemi nebo státě.

Nezapomeňte, že zatímco my vám pomáháme chránit vaše osobní údaje, je na vás, abyste chránili svá hesla a další přihlašovací údaje před ostatními.

INFORMACE PRO URČITÉ SKUPINY NEBO OSOBY

Pro rodiče a zákonné zástupce

Ačkoli webové stránky Garaventa Lift nejsou určeny pro děti, Garaventa Lift přebírá odpovědnost za dodržování všech platných zákonů a požadavků, jako je zákon o ochraně osobních údajů nezletilých online (COPPA) ve Spojených státech (zákon na ochranu soukromí nezletilých online) a nařízení o ochraně údajů v Evropské unii. Garaventa Lift vědomě neshromažďuje údaje od dětí mladších 13 let. Pokud se Garaventa Lift dozví o získání údajů od dítěte mladšího 13 let, budou tyto údaje vymazány ze systémů Garaventa Lift.

Jak může Garaventa Lift změnit tyto zásady?

Jako součást rozšíření a vylepšení této stránky může být nutné aktualizovat tyto zásady. Tyto zásady mohou být občas změněny bez předchozího upozornění. Proto doporučujeme, abyste pravidelně ověřovali, zda nedošlo ke změně těchto zásad.

Jak můžete kontaktovat Garaventa Lift?

V případě obecných dotazů týkajících se postupů ochrany soukromí ze strany Garaventa Lift, zašlete e-mail na privacy@garaventaliftgroup.com .